• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Europejska sieć rzeczników praw obywatelskich

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Europejska sieć rzeczników praw obywatelskich obejmuje ponad 95 biur w 36 krajach Europy. Członkami sieci są krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich oraz podobne organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach kandydujących do UE oraz innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również europejska rzeczniczka praw obywatelskich i Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. Każdy krajowy rzecznik praw obywatelskich i każdy podobny organ wchodzący w skład sieci ma wyznaczonego urzędnika łącznikowego pełniącego funkcję punktu kontaktowego dla innych członków sieci.

Sieć powstała w 1996 r. i stopniowo rozwinęła się w potężne narzędzie współdziałania rzeczników i ich personelu, służąc jako skuteczny mechanizm współpracy przy rozpatrywaniu poszczególnych spraw. Rzeczą szczególnej wagi dla europejskiej rzeczniczki praw obywatelskich jest umożliwienie jej niezwłocznego i skutecznego reagowania w przypadku skarg, które wykraczają poza zakres jej mandatu. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk odbywa się za pośrednictwem seminariów i spotkań, regularnie publikowanego biuletynu, elektronicznego forum dyskusyjnego i codziennego elektronicznego serwisu informacyjnego. W rozwoju omawianej sieci bardzo skuteczne okazały się także wizyty europejskiej rzeczniczki praw obywatelskich organizowane przez rzeczników w państwach członkowskich oraz w krajach przystępujących.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen