• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Het Europees Netwerk van Ombudsmannen

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Het Europees netwerk van ombudsmannen bestaat uit meer dan 95 kantoren in 36 Europese landen. Het netwerk omvat de nationale en regionale ombudsmannen en vergelijkbare organen in de lidstaten van de Europese Unie, de kandidaat-landen voor het EU-lidmaatschap en andere landen uit de Europese Economische Ruimte, evenals de Europese Ombudsvrouw en de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. De nationale ombudsmannen en vergelijkbare organen in het netwerk hebben stuk voor stuk een coördinator benoemd om als contactpersoon te fungeren voor de andere leden in het netwerk.

Het netwerk werd opgericht in 1996 en heeft zich gestaag ontwikkeld tot een krachtig instrument voor samenwerking tussen de ombudsmannen en hun personeel, en dient als een doeltreffend mechanisme om samen te werken bij de behandeling van zaken. Het is cruciaal voor de Europese Ombudsvrouw dat zij snel en doeltreffend klachten kan behandelen die buiten haar mandaat vallen. Ervaringen en optimale werkmethoden worden uitgewisseld via seminars en bijeenkomsten, een regelmatig verschijnende nieuwsbrief, een elektronisch discussieforum en een dagelijks elektronisch nieuwsbulletin. Ook bezoeken van de Europese Ombudsvrouw, die worden georganiseerd door de ombudsmannen in de lidstaten en de toetredingslanden, zijn zeer waardevol gebleken voor de ontwikkeling van het netwerk.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen