• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Eiropas ombudu tīkls

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Eiropas ombudu tīklu veido 95 biroji 36 Eiropas valstīs. Tīklā darbojas valstu un reģionu ombudi un līdzīgas iestādes Eiropas Savienības dalībvalstīs, ES kandidātvalstīs un citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kā arī Eiropas ombude un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja. Ikviens tīklā iesaistījies valsts ombuds un līdzīga iestāde ir iecēlusi amatpersonu, kas nodrošina saziņu ar citiem tīkla dalībniekiem.

Tīkls tika izveidots 1996. gadā un ir pakāpeniski izveidojies par spēcīgu instrumentu ombudu un to biroju darbinieku sadarbībai, un tas ir izmantojams kā efektīvs sadarbības mehānisms lietu izskatīšanā. Tas ir īpaši svarīgs Eiropas ombudei, jo sniedz iespēju ātri un efektīvi izskatīt sūdzības, kuras neietilpst viņas pilnvarās. Apmaiņa ar pieredzi un paraugpraksi parasti notiek ar semināru un sanāksmju, regulāru informatīvu izdevumu, elektroniska diskusiju foruma un ikdienas elektronisko ziņu dienesta starpniecību. Tīkla izveidē ļoti efektīvas bijušas arī Eiropas ombudes vizītes, ko organizējuši ombudi dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen