• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Europos ombudsmenų tinklas

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Europos ombudsmenų tinklui priklauso daugiau nei 95 tarnybos 36 Europos šalyse. Tinklas apima nacionalinių ir regionų ombudsmenų tarnybas bei panašias įstaigas Europos Sąjungos valstybėse narėse, ES narystės siekiančiose šalyse kandidatėse ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse, taip pat Europos ombudsmenę ir Europos Parlamento Peticijų komitetą. Nacionaliniai ombudsmenai ir panašios tinklui priklausančios įstaigos turi kiekviena paskirtą ryšių palaikymo pareigūną, kuris veikia kaip kontaktinis asmuo kitiems tinklo nariams.

Tinklas susikūrė 1996 m. ir pamažu tapo galinga ombudsmenų ir jų darbuotojų bendradarbiavimo priemone, kuria naudojamasi kaip veiksmingu mechanizmu nagrinėjant skundus. Europos ombudsmenei labai svarbu, kad ji galėtų greitai ir veiksmingai imtis priemonių dėl skundų, kurie nepatenka į jos įgaliojimų sritį. Patirtimi ir geriausia praktika dalijamasi seminaruose ir susitikimuose, informaciniame biuletenyje, per elektroninį diskusijų forumą ir kasdieninę elektroninę žinių tarnybą. Europos ombudsmenės vizitai, kuriuos organizuoja ombudsmenai valstybėse narėse ir stojančiosiose šalyse, taip pat yra labai efektyvi tinklo plėtojimo priemonė.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen