• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Líonra Eorpach na nOmbudsman

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Áiríonn Líonra Eorpach na nOmbudsman níos mó ná 95 oifig i 36 tír Eorpach. Áiríonn an Líonra na hombudsmain agus eagraíochtaí den sórt ar na leibhéil náisiúnta agus réigiúnach sna Ballstáit an Aontas Eorpaigh, na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san AE agus tíortha eile Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, chomh maith leis an Ombudsman Eorpach agus le Coiste Pharlaimint na hEorpa um Achainíocha. Tá oifigeach idirchaidrimh ceaptha ag gach ombudsman náisiúnta agus eagraíocht den sórt sa Líonra, lena bheith ina phointe teagmhála do bhaill eile an Líonra.

Bunaíodh an Líonra i 1996 agus tháinig sé chun cinn go cothrom ina ghléas cumasach comhoibrithe do na hombudsman agus dá bhfoireann, mar mheicníocht éifeachtach comhoibrithe i mbainisteoireacht na gcásanna. Tá sé ríthábhachtach don Ombudsman Eorpach sa mhéid is go gcuireann sé ar a cumas plé go héifeachtach le gearáin nach dtagann faoi raon a sainordaithe. Cuireann na baill a dtaithí agus a ndea-chleachtas in iúl dá chéile trí sheimineáir agus chruinnithe, nuachtlitir rialta, fóram díospóireachta leictreonach agus trí sheirbhís laethúil nuachta leictreonach. Is mór a chabhraigh cuairteanna an Ombudsman Eorpaigh a d’eagraigh ombudsman sna Ballstáit agus na tíortha is iarrthóirí le forbairt an Líonra.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen