• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto kattaa yli 95 toimistoa 36:ssa Euroopan maassa. Verkostoon kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden, EU‑jäsenyyttä hakeneiden valtioiden sekä muiden Euroopan talousalueen maiden oikeusasiamiehet ja vastaavat elimet, kuten myös Euroopan oikeusasiamies sekä Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta. Kansalliset oikeusasiamiehet ja vastaavat elimet ovat kukin nimenneet yhteyshenkilön, joka vastaa yhteydenpidosta verkoston muihin jäseniin.

Verkosto perustettiin vuonna 1996, ja siitä on kehittynyt vähitellen tehokas väline oikeusasiamiesten ja heidän henkilöstönsä välistä yhteistoimintaa varten. Se on myös tehokas yhteistyömekanismi tapausten käsittelyssä. Verkosto on erityisen tärkeä Euroopan oikeusasiamiehelle, sillä sen avulla hän pystyy hoitamaan ripeästi ja tehokkaasti toimivaltansa ulkopuolelle jäävät kantelut. Kokemuksia ja parhaita käytäntöjä vaihdetaan seminaareissa ja tapaamisissa, säännöllisesti ilmestyvässä uutiskirjeessä sekä sähköisen keskustelufoorumin ja päivittäisen sähköisen uutispalvelun kautta. Jäsenvaltioiden ja liittymisneuvotteluja käyvien valtioiden oikeusasiamiesten järjestämät Euroopan oikeusasiamiehen vierailut ovat samoin osoittautuneet erittäin tehokkaaksi keinoksi kehittää verkostoa.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen