• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Euroopa ombudsmanide võrgustik

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Euroopa ombudsmanide võrgustik koosneb enam kui 95 asutusest 36 Euroopa riigis. Võrgustikku kuuluvad riiklikud ja piirkondlikud ombudsmanid ning Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide ning teatud muude Euroopa Majanduspiirkonna riikide samalaadsed organid, Euroopa ombudsman ja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon. Võrgustikku kuuluvad riiklikud ombudsmanid ja samalaadsed organid on nimetanud ametisse kontaktametnikud, kes tegutsevad teiste võrgustiku liikmete kontaktisikuna.

Euroopa ombudsmanide võrgustik asutati 1996. aastal ja see on arenenud ombudsmanide ja nende töötajate võimsaks koostöövahendiks, mis toimib juhtumite käsitlemisel tõhusa koostöömehhanismina. See on erilise tähtsusega Euroopa ombudsmani jaoks, võimaldades tal kiiresti ja tõhusalt menetleda kaebusi, mis jäävad tema pädevusest välja. Kogemuste ja parimate tavade jagamine toimub seminaride ja kohtumiste, korrapäraselt ilmuva uudiskirja, elektroonilise arutelufoorumi ja igapäevase elektroonilise uudisteteenuse vahendusel. Võrgustiku arengule on tõhusalt kaasa aidanud ka liikmesriikidesse ja kandidaatriikidesse korraldatud Euroopa ombudsmani visiidid, mille organiseerijateks on olnud asjaomaste riikide ombudsmanid.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen