Önnek panasza van egy
uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Povzetek odločbe v zadevi 1956/2017/THH o zavrnitvi Evropskega parlamenta, da pritožniku odobri dostop do imen poslancev, ki so člani dveh evropskih političnih strank

Zadeva se nanaša na zavrnitev Evropskega parlamenta, da javnosti odobri dostop do seznama poslancev, včlanjenih v dve evropski politični stranki v določenih proračunskih letih. Dokumenti, ki jih je Evropski parlament predložil, so vsebovali le navedbo evropske politične stranke, države in javnega mandata zadevnih posameznikov. S seznamov so bila izbrisana vsa imena poslancev.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je rešitev mogoče najti, zato so zahtevani dokumenti bili predloženi pritožniku.

S tem se je preiskava zaključila.