Önnek panasza van egy
uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Összefoglaló a 64/2017/NF számú ügyben hozott határozatról, amely azzal kapcsolatos, hogy az Európai Bizottság nyilvános konzultációja nem elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén

Egy fogyasztói érdekeket képviselő német egyesület panasszal élt az Európai Bizottság azon határozata ellen, hogy egy szélesebb körű nyilvános konzultációt kizárólag angolul folytat. A panaszos azzal érvelt, hogy a Bizottság határozatának következtében azok az európai uniós állampolgárok, akik nem tudnak elég jól angolul, nem vehetnek részt a nyilvános konzultációban.

Mivel a szóban forgó konzultáció a vége felé közeledett, az ombudsman haladéktalanul, már vizsgálata kezdetekor, kérte a Bizottságot, hogy hosszabbítsa meg a konzultációs időszakot és bocsássa a panaszos rendelkezésére a konzultációs dokumentumok német nyelvű fordítását. Az ombudsman azt is kérte a Bizottságtól, tegye lehetővé, hogy más állampolgárok is kérhessenek fordítást az általuk választott európai uniós nyelvre.

A Bizottság azzal a megállapítással kezdte válaszát, hogy elkötelezett a többnyelvűség elve iránt. Ugyanakkor, mivel fordítási erőforrásai korlátozottak, nem tudja elfogadni az ombudsman megoldási javaslatát. Érvként hozta fel, hogy ez olyan precedenst teremtene, amelynek a Bizottság nehezen tudna megfelelni.

Az ombudsman sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság nem fogadta el ennek a konkrét esetnek az azonnali megoldására tett javaslatát. Az ombudsman véleménye szerint a Bizottság határozata, miszerint a nyilvános konzultációt kizárólag angolul folytatja, hivatali visszásságnak minősül.

Az ombudsman ugyanakkor megjegyzi, hogy amennyiben a nyilvános konzultációkra vonatkozó, a Bizottság által nemrégiben elfogadott új szabályok ebben az esetben érvényesülnének, a kérdéses nyilvános konzultációt legalább németül, angolul és franciául, de akár az összes európai uniós nyelven hozzáférhetővé tették volna. Ezenkívül folyamatban van egy ombudsmani vizsgálat a Bizottság által a nyilvános konzultációk során általánosan használt nyelvekkel kapcsolatban. Ebben az összefüggésben az ombudsman álláspontja az, hogy – jelen esetben – a vizsgálat folytatása, illetve ajánlás megfogalmazása nem szolgálna hasznos célokat.