Önnek panasza van egy
uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Otsuse kokkuvõte juhtumi 1956/2017/THH kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi keeldumist anda kaebuse esitajale juurdepääs kahte Euroopa tasandi erakonda kuuluva parlamendiliikme nimele

Juhtum käsitleb Euroopa Parlamendi keeldumist tagada üldsuse juurdepääs konkreetsete finantsaastate kontekstis kahte Euroopa tasandi erakonda kuuluvate liikmete nimekirjadele. Euroopa Parlamendi esitatud dokumendid sisaldasid ainult Euroopa tasandi erakonda, riiki ja asjaomaste isikute avaliku poliitika eesmärke; kõik liikmete nimed olid nimekirjadest kustutatud.

Ombudsman leidis, et lahenduse leidmine on võimalik ja selle tulemusena avalikustati nõutud dokumendid kaebuse esitajale.

Seetõttu uurimine lõpetati.