Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 144 találatból

Határozat arra vonatkozó saját kezdeményezésű vizsgálatról, hogy az Európai Bizottság miként ellenőrzi az uniós strukturális és beruházási alapokat annak biztosítása céljából, hogy azokat a fogyatékossággal élő személyek önálló élethez és a közösségbe való beilleszkedéshez való jogának előmozdítására használják fel (OI/2/2021/MHZ. sz. ügy)

Szerda | 27 április 2022

A vizsgálat arra vonatkozott, hogy az Európai Bizottság miként ellenőrzi, hogy a tagállamok az uniós strukturális és beruházási alapokat a fogyatékkal élők és az idősek önálló élethez és a közösségbe való beilleszkedéshez (intézményi kitagolás) való jogának előmozdítására használják fel, és hogy a Bizottság alkalmaz-e szankciókat, ha ennek nem tesznek eleget.

A vizsgálat során az ombudsman nemzeti ombudsmanoktól és civil társadalmi szervezetektől kapott észrevételeket.

Az ombudsman megállapítása szerint a Bizottság egyértelműbb útmutatást tudna adni az intézményi kitagolás előmozdításának szükségességéről az uniós strukturális és beruházási alapok felhasználásával összefüggésben. Úgy véli továbbá, hogy a Bizottság lépéseket tehetne az uniós strukturális és beruházási alapokból finanszírozott tevékenységek nyomon követésének javítása érdekében, és proaktívabb megközelítést kellene alkalmaznia a végrehajtás terén, különösen akkor, ha aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az uniós strukturális és beruházási alapokból finanszírozott tevékenységek ellentétesek az intézményi kitagolás előmozdításának kötelezettségével. Az ombudsman arra is rámutatott, hogy különösen ébernek kell lenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében felhasznált pénzeszközökkel kapcsolatban.

Az ombudsman lezárta a vizsgálatot, és tíz javaslatot tett a Bizottság által kiadott iránymutatás és a nyomon követési folyamat javítására. Hangsúlyozta, hogy a Bizottságnak gyorsan kell cselekednie, tekintettel a Covid19-világjárványra válaszul létrehozott további finanszírozási programokra, valamint a hatályos szabályok közelmúltbeli változásaira.

Az ombudsman fontolóra veszi, hogy az előrehaladás értékelése érdekében a jövőben visszatér ehhez a kérdéshez.

Határozat arról, hogy az Európai Bizottság hogyan ellenőrzi és biztosítja az alapvető jogoknak a horvát hatóságok általi tiszteletben tartását az uniós forrásokból támogatott határigazgatási műveletek során (1598/2020/VS ügy)

Kedd | 22 február 2022

Az ügy arra vonatkozott, hogy az Európai Bizottság hogyan ellenőrzi és biztosítja az alapvető jogoknak a horvát hatóságok részéről történő tiszteletben tartását az uniós forrásokból támogatott határigazgatási műveletek során. A vizsgálat arra irányult, hogy a Bizottság kötelezettségvállalásának megfelelően a Horvátországnak folyósított sürgősségi támogatással együtt létrehoztak-e egy olyan ellenőrzési mechanizmust, amely biztosítja, hogy a határigazgatási intézkedések teljes mértékben összhangban legyenek az alapvető jogokkal és az uniós menekültügyi jogszabályokkal.

Az ombudsman megállapította, hogy a Bizottság zavart keltett azzal, ahogyan a sürgősségi támogatással összefüggésben az ellenőrzési mechanizmusról nyilatkozott. Ráadásul, bár a határellenőrzési tevékenységekre 2018 óta biztosítottak finanszírozást, szintén csak 2021 nyarán hozták létre az alapvető jogok védelmét felügyelő független ellenőrzési mechanizmust. Ez sajnálatos volt.

A vizsgálat lezárásaként az ombudsman sürgette a Bizottságot, hogy teljeskörűen ellenőrizze, hogy a mechanizmus valóban független és hatékony-e az alapvető jogok és az uniós jog betartásának biztosítása szempontjából. Az ombudsman javaslatot tett a Bizottság által az ellenőrzési mechanizmussal kapcsolatban folytatott kommunikáció javítására. Az ombudsman arra is felkérte a Bizottságot, hogy vállaljon aktív szerepet az ellenőrzési mechanizmus keretében, és kérje a horvát hatóságoktól, hogy konkrét és ellenőrizhető információkat szolgáltassanak a migránsok és menedékkérők csoportos kiutasításáról és az őket ért rossz bánásmódról szóló jelentések kivizsgálására tett lépésekről. Végezetül az ombudsman felkérte a Bizottságot, hogy egy éven belül tájékoztassa arról, milyen lépéseket tett az alapvető jogok tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében az uniós forrásokból finanszírozott határ menti műveletek során.

 

Az OI/4/2021/MHZ sz. ügyben hozott határozat azzal kapcsolatban, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hogyan tesz eleget az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek, és a kibővített felelősségi körének kapcsán hogyan biztosítja az elszámoltathatóságot

Hétfő | 17 január 2022

Ez a hivatalból indított vizsgálat azt értékelte, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hogyan tesz eleget a Frontex megbízatását kiterjesztő (EU) 2019/1896 rendelet (a továbbiakban Frontex-rendelet) szerinti alapvető jogi és átláthatósági kötelezettségeinek.

A vizsgálat arra irányult, hogy a Frontex hogyan biztosítja a műveletei kereteit meghatározó „operatív terveinek” átláthatóságát, és hogyan dönt arról, hogy alapvető jogi aggályok miatt felfüggeszti, megszünteti vagy nem indít el egy műveletet. A vizsgálat értékelte továbbá az alapvető jogok a kitoloncolások során történő érvényesülésének nyomon követését, valamint a Frontexnek az EU külső határát szabálytalanul átlépő vagy átlépni szándékozó, okmányokkal nem rendelkező személyek átvilágítási folyamatára vonatkozó iránymutatásait.

A vizsgálat alapján az ombudsman egy sor javaslatot fogalmazott meg a Frontex számára annak érdekében, hogy növelje a Frontex elszámoltathatóságát. Az ombudsman arra ösztönzi a Frontexet, hogy legyen kezdeményező módon átlátható azokkal az operatív tervekkel és alapjogi elemzésekkel kapcsolatban, amelyekre az ügyvezető igazgatója a műveletek elindításáról, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló döntéseket alapozza. Javasolja, hogy a Frontex adjon konkrét utasításokat a menekültek meghallgatását végző „átvilágító csoportoknak”. Az ombudsman arra is ösztönzi a Frontexet, hogy javítsa az olyan kitoloncolások nyomon követését, amelyekben a visszatérésre kötelezetteket kísérő személyek a Frontex munkatársai, és biztosítsa a nyomon követésről szóló jobb beszámolók készítését.