Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 102 találatból

Határozat a személyzetével kapcsolatos „forgóajtó-jelenség” Európai Bizottság általi kezelésének módjáról(OI/1/2021/KR)

Kedd | 06 december 2022

Mivel az EU-t egyre jelentősebb hatáskörökkel ruházzák fel a védelemtől az egészségügyig, a közigazgatásba vetett közbizalom alapvető fontosságú. Ezért rendkívül károsak az arra vonatkozó észrevételek, hogy a köztisztviselők olyan magánérdekeket képviselnek, amelyek összeegyeztethetetlenek a közhivatali munkájukkal. Az európai ombudsman régóta megállapította, hogy a „forgóajtó-jelenség” nem megfelelő kezelése esetén megrendítheti a közbizalmat. Még néhány vezető beosztású személy munkahelyváltása is mélyen megrázhatja a közvéleményt és hírnévrontást okozhat. Ez a stratégiai vizsgálat a javításra szoruló területek azonosítása és az uniós közigazgatás többi részének jövőbeli segítése érdekében az Európai Bizottság 100 „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos aktájával foglalkozott.

Az ombudsman vizsgálata valódi javulást állapított meg a probléma legutóbbi vizsgálata óta, beleértve az arra vonatkozó iránymutatást is, hogy hogyan kell szigorúbban megvizsgálni az egyes munkahelyváltásokat.

Ezzel együtt a Bizottság néhány esetben jóváhagyta a volt vezető tisztviselőknek bizonyos tevékenységek megkezdésére vonatkozó kérését, annak ellenére, hogy fenntartások merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a munkahelyváltások tekintetében előírt feltételek enyhítik-e a lehetséges kockázatokat (például az összeférhetetlenséget, valamint az ismeretekhez vagy az igazgatási szervezeten belüli kapcsolatokhoz való hozzáférést). Az ombudsman úgy véli, hogy az ilyen munkahelyváltások csak akkor engedélyezhetők, ha a tevékenységre olyan korlátozások vonatkozhatnak, amelyek megfelelően csökkentik a kockázatokat, és amelyek hitelt érdemlően nyomon követhetők és végrehajthatók.

Amennyiben ilyen korlátozások és végrehajtás nem lehetséges, a Bizottságnak ideiglenesen meg kell tiltania a volt alkalmazottak számára a tervezett állások betöltését. Ennek elmulasztása azzal a kockázattal jár, hogy alábecsülik azt a hosszú idő alatt jelentkező romboló hatást, amely amiatt alakul ki, hogy az ilyen tisztviselők tudásukat és kapcsolati hálójukat a magánszektor kapcsolódó területein hasznosítják, valamint az EU-t érintő kapcsolódó hírnévromlást.

Egy tevékenység enyhítő intézkedésekkel történő jóváhagyásakor a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a rendelkezésre álló intézkedések teljes körét. A Bizottság például ahhoz a feltételhez köthetné az új munkahely jóváhagyását, hogy a tisztviselő megszerzi az új munkáltató arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy a Bizottság által előírt korlátozásokat közzéteszik az új munkáltató honlapján. A Bizottságnak legalább arra kell köteleznie a (volt) tisztviselőt, hogy nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a bevezetett korlátozásokat megosztották az új munkáltatóval.

A Bizottság által a megfelelés ellenőrzése során tapasztalt nehézségek arra késztették az ombudsmant, hogy megismételje azon javaslatát, hogy a Bizottság időben tegye közzé az általa vizsgált korábbi vezető tisztviselők valamennyi szolgálati jogviszony megszűnése utáni tevékenységére vonatkozó információkat. Ez javítaná e határozatok nyilvános ellenőrzését, ami elengedhetetlen a nyomon követéshez.

 

Határozat arról, hogy az Európai Központi Bank (EKB) hogyan kezeli a „forgóajtó-effektus” típusú eseteket (OI/1/2022/KR ügy)

Péntek | 28 október 2022

Az európai ombudsman régóta olyan jelenségként azonosítja a köztisztviselők magánszektorba távozását jelentő „forgóajtó-effektust”, amely potenciálisan károsíthatja a közbizalmat, ha nem megfelelően kezelik.

Ez a hivatalból indított vizsgálat azt kívánta megvizsgálni, hogy az Európai Központi Bank (EKB) hogyan kezeli munkatársainak forgóajtós távozását.

Tekintettel az EKB-nak az árstabilitás biztosításában, valamint a pénzügyi és hitelintézetek felügyeletében betöltött szerepére, az EKB (korábbi) alkalmazottainak – különösen az EKB felügyelete alá tartozó – magán pénzügyi vagy hitelintézetekhez való távozása összeférhetetlenséget és hírnevet fenyegető kockázatot jelenthet, és közfelháborodást okozhat.

Az ombudsman vizsgálata egy konkrét esetet értékelt, amely kiváltotta a nyilvánosság aggodalmát, és megvizsgált 26 olyan esetet is, amikor az alkalmazottak arra irányuló kérelmet nyújtottak be, hogy végezhessenek szakmai tevékenységet akár fizetés nélküli szabadság alatt, akár az EKB-nál végzett munka befejezése után. Egy kivételével az összes vizsgált ügyben a magánszektorba távoztak az EKB alkalmazottai, beleértve az EKB felügyelete alatt álló intézményeket és bankokat.

Az ombudsman arra a következtetésre jutott, hogy az EKB-nak szilárdabb megközelítést kellene alkalmaznia a (korábbi) közép- és felsővezető beosztású alkalmazottainak a magánszektorbeli munkahelyekre, különösen a pénzügyi ágazatba való forgóajtós távozása kapcsán.

Az egyes esetekben felmerült hiányosságok orvoslása érdekében és általánosabban arra vonatkozóan, hogy az EKB hogyan kezelje e kihívást, az ombudsman egy sor javaslatot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy az EKB hogyan erősítheti meg szabályait, többek között az EKB etikai keretrendszerének folyamatban lévő felülvizsgálatával összefüggésben.

Konkrétan az EKB-nak ki kell bővítenie azon alkalmazottak körét, akikre szigorúbb értesítési és/vagy várakozási követelmények vonatkoznak, vagy az EU személyzeti szabályzatának a szolgálat utáni szakmai tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseihez hasonló általános minimumkövetelményeket kell alkalmaznia minden alkalmazottra vonatkozóan.

Az EKB-nak hat hónapról egy évre kellene meghosszabbítania azt a tilalmat is, amely alatt az EKB korábbi felsővezető beosztású alkalmazottai nem lobbizhatnak korábbi kollégáiknál.

Az EKB-nak tovább kellene javítania annak nyomon követését, hogy a (korábbi) alkalmazottak betartják-e etikai kötelezettségeiket és az EKB által támasztott feltételeket, például azzal, hogy nyilvánosságra hozzák a volt felsővezető beosztású alkalmazottak szolgálatának megszűnése utáni tevékenysége engedélyezésének feltételeit annak érdekében, hogy elkerüljék az állítólagos jogsértéseket.

Az ombudsman továbbá azt javasolta, hogy amennyiben az EKB úgy ítéli meg, hogy az alkalmazott azon kérelme, hogy fizetés nélküli szabadsága alatt szakmai tevékenységet folytasson, olyan kockázatokat rejt magában, amelyeket nem lehet megfelelően mérsékelni korlátozásokkal, vagy ha a korlátozások nem ellenőrizhetők vagy érvényesíthetők hatékonyan, ne adjon helyt e kérelemnek.

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Szerda | 27 július 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.