Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

1 - 20 az 86 találatból

Az OI/4/2021/MHZ sz. ügyben hozott határozat azzal kapcsolatban, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hogyan tesz eleget az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek, és a kibővített felelősségi körének kapcsán hogyan biztosítja az elszámoltathatóságot

Hétfő | 18 július 2022

Ez a hivatalból indított vizsgálat azt értékelte, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hogyan tesz eleget a Frontex megbízatását kiterjesztő (EU) 2019/1896 rendelet (a továbbiakban Frontex-rendelet) szerinti alapvető jogi és átláthatósági kötelezettségeinek.

A vizsgálat arra irányult, hogy a Frontex hogyan biztosítja a műveletei kereteit meghatározó „operatív terveinek” átláthatóságát, és hogyan dönt arról, hogy alapvető jogi aggályok miatt felfüggeszti, megszünteti vagy nem indít el egy műveletet. A vizsgálat értékelte továbbá az alapvető jogok a kitoloncolások során történő érvényesülésének nyomon követését, valamint a Frontexnek az EU külső határát szabálytalanul átlépő vagy átlépni szándékozó, okmányokkal nem rendelkező személyek átvilágítási folyamatára vonatkozó iránymutatásait.

A vizsgálat alapján az ombudsman egy sor javaslatot fogalmazott meg a Frontex számára annak érdekében, hogy növelje a Frontex elszámoltathatóságát. Az ombudsman arra ösztönzi a Frontexet, hogy legyen kezdeményező módon átlátható azokkal az operatív tervekkel és alapjogi elemzésekkel kapcsolatban, amelyekre az ügyvezető igazgatója a műveletek elindításáról, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló döntéseket alapozza. Javasolja, hogy a Frontex adjon konkrét utasításokat a menekültek meghallgatását végző „átvilágító csoportoknak”. Az ombudsman arra is ösztönzi a Frontexet, hogy javítsa az olyan kitoloncolások nyomon követését, amelyekben a visszatérésre kötelezetteket kísérő személyek a Frontex munkatársai, és biztosítsa a nyomon követésről szóló jobb beszámolók készítését.

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) alapvető jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos panaszkezelési mechanizmusára és az alapjogi tisztviselő szerepére vonatkozó OI/5/2020/MHZ sz. ügyben hozott határozat

Szerda | 08 június 2022

Az ombudsman saját kezdeményezésű vizsgálatot indított annak feltárására, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hogyan kezeli a „panaszkezelési mechanizmusán” keresztül az alapvető jogok állítólagos megsértésének eseteit, és azért, hogy ezzel összefüggésben foglalkozzon a Frontex alapjogi tisztviselőjének szerepével és függetlenségével.

Egy korábbi vizsgálat keretében az ombudsman független mechanizmus létrehozását javasolta a Frontex műveleteivel kapcsolatos panaszok kezelésére. A panaszkezelési mechanizmust az uniós jogalkotók jóváhagyták, így az 2016-ban működésbe lépett.

A Frontex a panaszkezelési mechanizmuson keresztül foglalkozik azoknak az egyéneknek a panaszaival, akik úgy érzik, hogy a Frontex műveletei során alapvető jogaik sérültek. Az alapjogi tisztviselő feladata a Frontex személyzetének cselekedeteivel kapcsolatos panaszok közvetlen kezelése, és annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok megfelelően foglalkozzanak a Frontex műveleteiben részt vevő nemzeti hatóságok személyzetével kapcsolatos panaszokkal.

Ez a vizsgálat annak értékelését célozta, hogy a Frontex hogyan hajtotta végre a panaszkezelési mechanizmussal és az alapjogi tisztviselővel kapcsolatos, 2019 novemberében hatályba lépett új szabályokat. Értékelni kívánta emellett a panaszkezelési mechanizmus átfogó eredményességét, a közvélemény alapvető jogok Frontex-műveletek során való megsértésével kapcsolatos aggályainak kontextusában.

Létrehozása óta a panaszkezelési mechanizmus nagyon kevés panasszal foglalkozott, és még nem érkezett panasz a Frontex személyzetének cselekedeteivel kapcsolatban. 2016 és 2021 januárja között az alapjogi tisztviselőhöz 69 panasz érkezett, ezek közül 22 volt elfogadható. Mivel a műveletekben különböző szervektől érkező, különböző hatóságok felé felelősséggel tartozó személyzet vesz részt, a lehetséges panaszosok számára nehéz lehet az állítólagos elkövetők meghatározása, és annak megértése, hogy hogyan és kinek jelenthetik az állítólagos jogsértéseket, és hogyan kérhetnek jogorvoslatot a megfelelő csatornákon keresztül.

Ebben a vizsgálatban az ombudsman a panaszkezelési mechanizmus által kezelt panaszokat is áttekintette, és több lehetséges hiányosságot azonosított be, amelyek megnehezíthetik az egyének számára, hogy jelentsék az alapvető jogok állítólagos megsértését, és jogorvoslat iránt folyamodjanak. Az ombudsman vizsgálata emellett feltárta, hogy a Frontex késedelemmel hajtotta végre a panaszkezelési mechanizmussal és az alapjogi tisztviselővel kapcsolatos új kötelezettségeit.

A vizsgálat alapján az ombudsman javító szándékú javaslatokat tesz a Frontexnek abból a célból, hogy az alapvető jogok megsértésének potenciális áldozatai számára hozzáférhetőbbé váljon a panaszkezelési mechanizmus, és hogy erősödjön a Frontex műveleteinek és a műveletek összes résztvevőjének elszámoltathatósága. Ezek magukban foglalnak arra vonatkozó javaslatokat, hogy az alapvető jogok megsértésének potenciális áldozatai számára hogyan válhatna könnyebbé a jogorvoslati lehetőségekről való tájékozódás, és az incidensek jelentése, valamint arra irányuló javaslatokat, hogy hogyan lehetne javítani a panaszok kezelését és nyomon követését.