Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 126 találatból

Decision on the European Border and Coast Guard Agency's (Frontex) refusal to give public access to a document containing information on return operations in a machine-readable format (case 1877/2022/NH)

Csütörtök | 16 március 2023

The case concerned a request for public access to documents held by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) concerning return operations. The complainant specifically asked to receive the requested documents in a machine-readable format. Frontex disclosed the requested documents, but in a different format.

The Ombudsman asked Frontex to explain in more detail its reasons for providing the complainant with a non-machine readable format. In reply, Frontex disclosed the documents in a machine-readable file format.

Since Frontex settled the problem, the Ombudsman closed the inquiry.

Határozat a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti korábbi kérelmek nyomán az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) által közzétett dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem ügynökség általi kezelésének módjáról (4/2022/SF sz. ügy)

Péntek | 09 szeptember 2022

Az újságíróként dolgozó panaszos nyilvános hozzáférést kért minden olyan dokumentumhoz, amelyet a Frontex nyilvános hozzáférés iránti kérelmek nyomán a 2016 és 2018 közötti időszakban, valamint 2020 novemberétől 2021. decemberi kérelmének napjáig közzétett. Ezenkívül hozzáférést kért a benyújtott kérelmekhez is.

A Frontex a kérelmet terjedelmesnek ítélte, és azt javasolta a panaszosnak, hogy ossza a kérelmet több kérelemre, amelyekkel egymás után foglalkoznának. A panaszos ezt elutasította, és az ombudsmanhoz fordult.

A vizsgálat idején a panaszos kérelmét a már nyilvánosságra hozott dokumentumokra korlátozta, amelyeket a Frontex – bár némi késedelemmel – továbbított neki. Ennek következtében, bár az ombudsman nincs meggyőződve arról, hogy a Frontex a kérelmet azon normákkal összhangban kezelte, amelyeket a polgárok jogosan várhatnak el az uniós hatóságoktól, úgy határozott, hogy lezárja az ügyet. Arra kérte azonban a Frontexet, hogy számoljon be arról, hogy a jövőben hogyan fogja hozzáférhetővé tenni nyilvános nyilvántartásában a nyilvános hozzáférés iránti kérelmek nyomán közzétett dokumentumokat.

Határozat a nem uniós országokkal a migránsok visszaküldéséről kötött informális megállapodásokkal (visszafogadási megállapodások) kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés biztosításának az Európai Unió Tanácsa általi megtagadásáról (815/2022/MIG. sz. ügy)

Csütörtök | 01 szeptember 2022

Az ügy két kutató által benyújtott, az EU által hat nem uniós országgal az irreguláris migránsok visszaküldéséről és visszafogadásáról kötött informális megállapodásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelemre vonatkozott. Az Európai Unió Tanácsa megtagadta a hozzáférést, azzal érvelve, hogy a közzététel alááshatja a nemzetközi kapcsolatokat.

Az ombudsman vizsgálócsoportja megvizsgálta a szóban forgó dokumentumokat, és kiegészítő magyarázatokat, köztük bizalmas információkat kapott a Tanácstól. Mindezek alapján, valamint figyelembe véve azt, hogy az uniós intézmények széles mérlegelési jogkört gyakorolhatnak, ha úgy ítélik meg, hogy a közérdek a nemzetközi kapcsolatokat tekintve veszélyben van, az ombudsman megállapította, hogy a Tanács határozata a hozzáférés megtagadásáról nem volt nyilvánvalóan helytelen. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó közérdeket nem helyettesítheti más, fontosabbnak ítélt közérdek, az ombudsman az ügyet hivatali visszásság hiányában lezárta. Ugyanakkor minden erőfeszítést meg kell tenni a polgárok arról való biztosítása érdekében, hogy a migránsok alapvető jogait tiszteletben tartják, és e folyamat során megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre.

Határozat a Gambiával a migránsok visszaküldéséről kötött informális megállapodáshoz való nyilvános hozzáférés biztosításának az Európai Bizottság általi megtagadásáról (1271/2022/MIG sz. ügy)

Csütörtök | 01 szeptember 2022

Az ügy az EU által Gambiával az irreguláris migránsok visszaküldéséről és visszafogadásáról kötött informális megállapodással kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelemre vonatkozott. A Bizottság megtagadta a hozzáférést, azzal érvelve, hogy a közzététel alááshatja a nemzetközi kapcsolatokat.

Az ombudsman vizsgálócsoportja megvizsgálta a szóban forgó dokumentumot, valamint egy párhuzamos vizsgálat keretében öt hasonló, más, nem uniós országokkal kötött megállapodást és a kapcsolódó dokumentumokat. E vizsgálatok alapján, valamint figyelembe véve azt, hogy az uniós intézmények széles mérlegelési jogkört gyakorolhatnak, ha úgy ítélik meg, hogy a közérdek a nemzetközi kapcsolatokat tekintve veszélyben van, az ombudsman megállapította, hogy a Bizottság határozata a hozzáférés megtagadásáról nem volt nyilvánvalóan helytelen. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó közérdeket nem helyettesítheti más, fontosabbnak ítélt közérdek, az ombudsman az ügyet hivatali visszásság hiányában lezárta. Ugyanakkor megjegyezte, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a polgárok arról való biztosítása érdekében, hogy a migránsok alapvető jogait megfelelően tiszteletben tartják, és e folyamat során megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre.

Határozat az Európai Bizottság görögországi képviselői két uniós fogadóállomáson fennálló migrációs helyzettel kapcsolatos e-mailjeihez való nyilvános hozzáférés iránti kérelem Bizottság általi kezeléséről (211/2022/TM ügy)

Kedd | 28 június 2022

A panaszos hozzáférést kért az Európai Bizottságtól görögországi képviselőinek két uniós fogadóállomáson fennálló migrációs helyzettel kapcsolatos e-mailjeihez. Ezen e-mailek és egyéb információk alapján a Bizottság „napi jelentéseket” és „migrációkezelési jelentéseket” készít. A panaszos kérésére a Bizottság széles körű hozzáférést biztosított a napi jelentésekhez és a migrációkezelési jelentésekhez, ugyanakkor úgy vélte, hogy helyszíni képviselőinek e-mailjei nem tartoznak a kérelem körébe.

A vizsgálat során a Bizottság pontosítva álláspontját előadta, hogy a szóban forgó e-maileket nem tekinti a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló uniós szabályozás értelmében vett „dokumentumoknak”. A Bizottság azt is hozzátette, hogy véleménye szerint az e-mailek nem felelnek meg a dokumentumkezelő rendszerében való rögzítés kritériumainak. A Bizottság azt is megerősítette, hogy a panaszos által kért e-mailek már nem léteznek, mivel azokat az alkalmazandó megőrzési politikával összhangban törölték.

Mivel a panaszos által kért e-mailek a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló uniós szabályozás értelmében vett „dokumentumok” voltak, a Bizottságnak azonosítania kellett volna azokat, és fel kellett volna mérnie, hogy megadható-e a nyilvános hozzáférés a kérelem időpontjában még létező dokumentumokhoz. Azzal, hogy ezt nem tette meg, a Bizottság hivatali visszásságot követett el.

Mivel a Bizottság arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy a szóban forgó dokumentumok már nem léteznek, az arra irányuló ajánlás, hogy a Bizottság azonosítsa és értékelje azokat, nem szolgálna semmilyen hasznos célt, és az üggyel kapcsolatos további vizsgálatok nem indokoltak.

Az ombudsman felkéri a Bizottságot, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló uniós szabályozással összhangban és az ebben az ügyben tett megállapításai fényében azonosítson és értékeljen a jövőbeli kérelmek körébe tartozó valamennyi dokumentumot.