Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Szöveg keresés

Dokumentum típus

Érintett intézmények

Rendezés típusa

Ügyszám

Nyelv

Időszak

Kulcsszó

Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 198 találatból

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) alapvető jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos panaszkezelési mechanizmusára és az alapjogi tisztviselő szerepére vonatkozó OI/5/2020/MHZ sz. ügyben hozott határozat

Kedd | 15 június 2021

Az ombudsman saját kezdeményezésű vizsgálatot indított annak feltárására, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hogyan kezeli a „panaszkezelési mechanizmusán” keresztül az alapvető jogok állítólagos megsértésének eseteit, és azért, hogy ezzel összefüggésben foglalkozzon a Frontex alapjogi tisztviselőjének szerepével és függetlenségével.

Egy korábbi vizsgálat keretében az ombudsman független mechanizmus létrehozását javasolta a Frontex műveleteivel kapcsolatos panaszok kezelésére. A panaszkezelési mechanizmust az uniós jogalkotók jóváhagyták, így az 2016-ban működésbe lépett.

A Frontex a panaszkezelési mechanizmuson keresztül foglalkozik azoknak az egyéneknek a panaszaival, akik úgy érzik, hogy a Frontex műveletei során alapvető jogaik sérültek. Az alapjogi tisztviselő feladata a Frontex személyzetének cselekedeteivel kapcsolatos panaszok közvetlen kezelése, és annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok megfelelően foglalkozzanak a Frontex műveleteiben részt vevő nemzeti hatóságok személyzetével kapcsolatos panaszokkal.

Ez a vizsgálat annak értékelését célozta, hogy a Frontex hogyan hajtotta végre a panaszkezelési mechanizmussal és az alapjogi tisztviselővel kapcsolatos, 2019 novemberében hatályba lépett új szabályokat. Értékelni kívánta emellett a panaszkezelési mechanizmus átfogó eredményességét, a közvélemény alapvető jogok Frontex-műveletek során való megsértésével kapcsolatos aggályainak kontextusában.

Létrehozása óta a panaszkezelési mechanizmus nagyon kevés panasszal foglalkozott, és még nem érkezett panasz a Frontex személyzetének cselekedeteivel kapcsolatban. 2016 és 2021 januárja között az alapjogi tisztviselőhöz 69 panasz érkezett, ezek közül 22 volt elfogadható. Mivel a műveletekben különböző szervektől érkező, különböző hatóságok felé felelősséggel tartozó személyzet vesz részt, a lehetséges panaszosok számára nehéz lehet az állítólagos elkövetők meghatározása, és annak megértése, hogy hogyan és kinek jelenthetik az állítólagos jogsértéseket, és hogyan kérhetnek jogorvoslatot a megfelelő csatornákon keresztül.

Ebben a vizsgálatban az ombudsman a panaszkezelési mechanizmus által kezelt panaszokat is áttekintette, és több lehetséges hiányosságot azonosított be, amelyek megnehezíthetik az egyének számára, hogy jelentsék az alapvető jogok állítólagos megsértését, és jogorvoslat iránt folyamodjanak. Az ombudsman vizsgálata emellett feltárta, hogy a Frontex késedelemmel hajtotta végre a panaszkezelési mechanizmussal és az alapjogi tisztviselővel kapcsolatos új kötelezettségeit.

A vizsgálat alapján az ombudsman javító szándékú javaslatokat tesz a Frontexnek abból a célból, hogy az alapvető jogok megsértésének potenciális áldozatai számára hozzáférhetőbbé váljon a panaszkezelési mechanizmus, és hogy erősödjön a Frontex műveleteinek és a műveletek összes résztvevőjének elszámoltathatósága. Ezek magukban foglalnak arra vonatkozó javaslatokat, hogy az alapvető jogok megsértésének potenciális áldozatai számára hogyan válhatna könnyebbé a jogorvoslati lehetőségekről való tájékozódás, és az incidensek jelentése, valamint arra irányuló javaslatokat, hogy hogyan lehetne javítani a panaszok kezelését és nyomon követését.

 

Az egy adatelemző platformot biztosító két vállalkozással folytatott kommunikációjával kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) általi megtagadására vonatkozó 320/2021/DDJ és 599/2021/DDJ sz. ügyekben hozott határozat

Hétfő | 14 június 2021

Az ügyek az Europol és az ügynökség számára egy adatelemző platformot biztosító két vállalkozás közötti szerződéses kapcsolatokat és kommunikációt részletező dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti két kérelmet érintettek. Az Europol az első kérelemben meghatározott dokumentumok többsége esetén elutasította a részleges vagy a teljes nyilvános hozzáférést, főként arra hivatkozva, hogy a közzététel a közbiztonság tekintetében aláásná a közérdek védelmét. Az Europol elutasította a második kérelemben meghatározott összes dokumentumhoz való nyilvános hozzáférést a közbiztonság és saját belső döntéshozatali folyamatának védelme érdekében.

A kért dokumentumok vizsgálata alapján az ombudsman úgy vélte, hogy a bennük foglalt információk többsége – amennyiben közzéteszik – valószínűleg aláásná a közbiztonság tekintetében a közérdek védelmét. Az ombudsman úgy vélte, hogy nincs elég indok arra, hogy folytassa a vizsgálatát azon nagyon kevés információ tekintetében, amelyet ez a kivétel nem fedett le.

Bár az ombudsman számos hiányosságot feltárt az ügy Europol általi kezelése tekintetében, összességében arra a következtetésre jutott, hogy az Europol nem követett el hivatali visszásságot, amikor megtagadta a kérdéses dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést.

Decision in case 964/2020/JN on how the European Commission evaluated a tender in a public procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus

Kedd | 11 május 2021

The case concerned the European Commission´s decision to reject a tender in a public procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus. The complainant considered that the Commission had been wrong in rejecting his tender because it considered he did not meet the specifications for the required experience. In the complainant’s view, the Commission should have asked him for clarifications.

The Ombudsman found that the Commission acted reasonably, and closed the inquiry finding no maladministration. She trusts that, going forward, the Commission will ensure that unsuccessful tenderers receive an adequate explanation of the reasons why their tender has been rejected, without having to ask for clarification.

Decision in case 380/2020/VB on alleged irregularities in the selection procedure for the European prosecutor of one EU Member State

Szerda | 28 április 2021

The case concerned the selection procedure for appointing a European prosecutor, part of the ‘College’ of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). The complainant is an unsuccessful candidate, who considered that there were irregularities in the selection procedure and the ad hoc ‘selection panel’s’ opinion to exclude his candidature for the position. In addition, the complainant did not receive a reply to concerns he raised.

In the course of the inquiry, the Ombudsman’s inquiry team took the view that there was a lack of clarity around possible review procedures and made a proposal for a solution and a suggestion for improvement to the Council of the EU. The Council rejected the proposals.

The selection procedure for the posts of European prosecutors lacks any mechanism providing for acts or omissions of the selection panel to be reviewed. There is clearly an accountability vacuum and the Council has missed an opportunity to enhance public trust in and the legitimacy of the selection procedure for these important posts. The solution proposal and suggestion for improvement would have helped address these shortcomings.

As the selection panel is not an EU body, which can be subject to an inquiry of the Ombudsman, and both the Council and Commission have refused to take responsibility for the actions of the panel, the Ombudsman considers that no further inquiries are justified and closes the case.

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) nyilvános dokumentumtárára vonatkozó 2272/2019/MIG sz. ügyben hozott határozat

Csütörtök | 04 február 2021

A panaszos úgy ítélte meg, hogy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) nyilvános dokumentumtára nem felel meg a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó uniós szabályoknak.

Az ombudsman elismerte az Europolnak a dokumentumtár létrehozásával kapcsolatos múltbeli erőfeszítéseit és tudomásul vette annak sajátos jellemzőit, azonban látott még teret a javulásra. Ezért azt javasolta, hogy az Europol bizonyos elveknek megfelelően aktualizálja dokumentumtárát.

Az Europol egyetértett az ombudsman javaslatával és vállalta, hogy konkrét lépéseket tesz a javaslat rövid- és középtávú végrehajtása érdekében. Az ombudsman üdvözölte az Europol azon döntését, hogy elfogadta a megoldási javaslatát, és lezárta a vizsgálatot.

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) nyilvános dokumentumtárára vonatkozó 2273/2019/MIG sz. ügyben hozott határozat

Szerda | 03 február 2021

Az ügy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) nyilvános dokumentumtárára vonatkozott. A panaszos felvette a kapcsolatot a Frontexszel és azt állította, hogy a Frontex dokumentumtára nem felel meg a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó uniós szabályoknak, és hogy a Frontex a nyilvános hozzáférésről szóló éves jelentéseiben nem szerepeltetett az érzékeny dokumentumokra vonatkozó információkat. A panaszos kifogásolta továbbá a Frontex azon politikáját, amely szerint a nem uniós lakosok rendes körülmények között nem jogosultak arra, hogy a dokumentumokhoz nyilvános hozzáférést kérjenek. A Frontex válaszolt a panaszosnak, azonban nem vállalta, hogy változtatásokat hajt végre.

Az ombudsman elismerte a Frontexnek a dokumentumtár létrehozásával kapcsolatos múltbeli erőfeszítéseit és tudomásul vette annak sajátos jellemzőit, azonban látott még teret a javulásra. Ezért azt javasolta, hogy a Frontex bizonyos elveknek megfelelően aktualizálja dokumentumtárát. Azt is javasolta, hogy a Frontex tegye közzé a birtokában levő, az alkalmazandó szabályok által előírtaknak megfelelően a dokumentumtárban nem szereplő érzékeny dokumentumok számát.

A Frontex egyetértett az ombudsman javaslatával és vázolta, hogy milyen lépéseket kíván tenni a javaslat rövid-, közép- és hosszú távú végrehajtása érdekében. Az ombudsman üdvözölte a Frontex azon döntését, hogy elfogadta megoldási javaslatát, és mivel nem állapított meg hivatali visszásságot a nem uniós lakosok hozzáférés iránti kérelmeinek a Frontex általi kezelését illetően sem, lezárta a vizsgálatot.