Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 325 találatból

Határozat arról, hogy az Európai Bizottság hogyan vonta be az érdekelt feleket, és hogyan kezelte az összeférhetetlenségeket a növényvédő szerek környezeti kockázatainak értékelésére vonatkozó védelmi célok felülvizsgálata során (1402/2020/TE ügy)

Hétfő | 08 november 2021

Az ügy a növényvédő szerek környezeti kockázatainak értékelésére vonatkozó kritériumok, a „konkrét védelmi célok” ügyében az Európai Bizottság által folytatott felülvizsgálattal foglalkozott. A panaszos, egy környezetvédelmi szervezet, aggályosnak találta a javasolt módszert, és azt állította, hogy a módszer megtervezésében részt vevő szakembereknél összeférhetetlenségek állnak fenn.

Az ombudsman vizsgálatot indított a panasz egyik aspektusa ügyében, a Bizottság által az érdekelt felek egy munkaértekezletére kiválasztott szakértők egyikével kapcsolatban, amely munkaértekezletre a felülvizsgálat kezdetén, 2019. szeptemberben került sor. Az ombudsman megállapította, hogy a Bizottság a szóban forgó szakértőtől a munkaértekezlet előtt nem kérte érdekeltségi nyilatkozat benyújtását.

Az ombudsman arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Bizottságnak elő kellett volna írnia a szakértő számára, hogy nyújtson be érdekeltségi nyilatkozatot. Ezt indokolta volna a munkaértekezlet jellege, amely az uniós jog végrehajtásával foglalkozott egy ellentmondásos területen, a szakértő itt betöltött szerepe, valamint az a tény, hogy a szakértőt függetlenként mutatták be. A potenciális összeférhetetlenségre okot adó érdekeltségek nyilvánosságra hozatala alapvető fontosságú ahhoz, hogy biztosított legyen az ilyen folyamatok eredményeképpen kialakított szakpolitikák iránti közbizalom és az ilyen politikák legitimitása a nyilvánosság szemében.

Mivel a Bizottság időközben felkérte a szakértőt, hogy nyújtson be érdekeltségi nyilatkozatot, az ombudsman a továbbiakban nem látta szükségesnek az ügy folytatását. Az ombudsman ennek ellenére számít arra, hogy a Bizottság a jövőben a hasonló eseményekre személyes minőségükben meghívott szakértőktől meg fogja követelni az érdekeltségi nyilatkozatot, ezt értékelni fogja és közzé is teszi, ezért erre vonatkozóan javaslatot tesz.

Az ombudsman ugyancsak megvizsgálta a panaszosnak az érdekeltségi nyilatkozat tartalmával kapcsolatos állításait, miszerint a nyilatkozat nem teljes körű, és azt a Bizottság nem vizsgálta meg az összeférhetetlenségek szempontjából. Az ombudsman észszerűnek találta a Bizottság döntését. Ezért lezárta a vizsgálatot.

Határozat a gépjárművek kibocsátásáról szóló háromoldalú tárgyalások dokumentumaihoz való teljes körű nyilvános hozzáférésnek az Európai Unió Tanácsa általi megtagadásáról (360/2021/TE ügy)

Hétfő | 11 október 2021

Az ügy azzal foglalkozott, hogy az Európai Unió Tanácsa megtagadta a teljes körű nyilvános hozzáférést a Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság között a gépjárművek kibocsátására vonatkozó jogalkotási tervezetről folytatott háromoldalú tárgyalások dokumentumaihoz. A Tanács csak azoknak a dokumentumoknak az egyes részeihez adott hozzáférést, amelyeket a kérés hatálya alá tartozónak ítélt, és ezt azzal indokolta, hogy a fennmaradó részek nyilvánosságra hozatala alááshatja a folyamatban lévő döntéshozatali eljárást.

Miután az ombudsman vizsgálati csoportja megvizsgálta a dokumentumokat, megállapította, hogy a szerkesztett részek a Parlamenttel folytatott tárgyalásokra vonatkozó tanácsi stratégiát tartalmazzák. Ezeket a szerkesztett részeket nem osztották meg a Parlamenttel akkor, amikor a Tanács a panaszostól megtagadta a hozzáférést.

Az ombudsman elismerte, hogy ha ezt nyilvánosságra hozták volna akkor, amikor a tárgyalások még folytak, az súlyosan gyengíthette volna a Tanács tárgyalási pozícióját. A szerkesztések ilyenformán az adott összefüggésben indokoltak voltak. Az ombudsman ugyanakkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy miután ezekről a kérdésekről sikerült kompromisszumra jutni a háromoldalú tárgyalásokon, a dokumentumok vonatkozó részeit nyilvánosságra kell hozni.

A vizsgálat folyamán a Tanács további három olyan dokumentumot talált, amelyeket a háromoldalú egyeztető ülések előtt megosztott a Parlamenttel. Az ombudsman úgy vélekedett, hogy ezek fontos jogalkotási dokumentumoknak minősülnek, a nyilvánosságra hozataluk pedig lehetővé tenné, hogy a nyilvánosság megfelelően kövesse a háromoldalú tárgyalások alakulását, és megpróbálja befolyásolni a jogalkotási folyamatot ebben a döntő szakaszban. Az ombudsman ezért azt javasolta a Tanácsnak, hogy hozza nyilvánosságra ezt a három dokumentumot. A Tanács elfogadta a javaslatot.

A panaszos jelezte, hogy nincs megelégedve az ügy kimenetelével, mégpedig az ombudsman azon álláspontjával, hogy helybenhagyta a Tanács döntését, miszerint a dokumentumok bizonyos részeit nem hozza nyilvánosságra, amíg folynak a tárgyalások. Az ombudsman így lezárta a vizsgálatot, miután megerősítette a véleményét és részletesebben kifejtette az általa levont következtetéseket.