Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 213 találatból

Határozat a digitális piacokról szóló jogszabály tervezetéről folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való teljes körű, nyilvános hozzáférés biztosításának az Európai Unió Tanácsa általi megtagadásáról (1499/2021/SF ügy)

Hétfő | 27 június 2022

A panaszos, számos európai ország újságíróinak hálózata, nyilvános hozzáférést kért a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló jogalkotási javaslattal kapcsolatos előzetes tagállami észrevételekhez és kérdésekhez. A Tanács megtagadta a megjelölt dokumentumokhoz való teljes körű, nyilvános hozzáférés biztosítását, azzal érvelve, hogy azok teljes körű nyilvánosságra hozatala aláásná a folyamatban lévő döntéshozatali folyamatot.

Az ombudsman megjegyezte, hogy a nyilvánosság tájékoztatása a jogalkotási eljárások előrehaladásáról jogszabályi követelmény. A jogalkotási dokumentumokhoz való időben történő hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy a polgárok gyakorolhassák az EU demokratikus életében való részvételük, szerződésen alapuló jogát.

Ebben az ügyben az ombudsman azt állapította meg, hogy a Tanács nem bizonyította kellőképpen, hogy a kért dokumentumok nyilvánosságra hozatala súlyosan befolyásolná, meghosszabbítaná vagy bonyolultabbá tenné a döntéshozatali folyamatot. Az ombudsman ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Tanács a nyilvános hozzáférés megtagadásával hivatali visszásságot követett el. Javasolja, hogy a Tanács biztosítson teljes körű, nyilvános hozzáférést a kért jogalkotási dokumentumokhoz.

Válaszában a Tanács teljes körű, nyilvános hozzáférést biztosított a kért dokumentumokhoz. Az ombudsman üdvözli a Tanács ajánlására adott pozitív válaszát. Sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy túl sok idő telt el addig, amíg a Tanács a nyilvános hozzáférést biztosította. Megjegyzi, hogy mivel a kérelem benyújtása óta több mint egy év telt el, a nyilvánosságra hozott dokumentumok már nem használhatók fel a panaszos által elérni kívánt célra, azaz arra, hogy tájékoztassa a polgárokat egy folyamatban lévő jogalkotási folyamatról. Így az ombudsman megismételte a hivatali visszásság fennállásának tényét.

Az ombudsman felkéri a Tanácsot, hogy olyan időtartamon belül tegyen elérhetővé jogalkotási dokumentumokat, amely lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy részt vegyen a vitában.

A lőszerekben található ólom korlátozására irányuló javaslattal kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) általi kezelésének módjára (2124/2021/MIG ügy) vonatkozó ajánlás

Hétfő | 02 május 2022

Az ügy tárgya az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) birtokában lévő, a lőszerekben található ólomra vonatkozó dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem. Az EFSA több mint hét hónapot vett igénybe a kérelem elbírálásához, több alkalommal meghosszabbítva a határidőt. A panaszos elégedetlen volt az EFSA által a kérelem elbírálásával töltött idővel, azzal érvelve, hogy az EFSA nem adott megfelelő magyarázatot a késedelemre, és hogy a késedelem miatt nem tudott érdemben részt venni egy kapcsolódó nyilvános konzultáción.

Az ombudsman megállapította, hogy a panaszos hozzáférés iránti kérelmének EFSA általi kezelése hivatali visszásságnak minősül, különös tekintettel arra, hogy nem tartotta be a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló uniós jogszabályokban meghatározott határidőket. Az ombudsman két ajánlást fogalmaz meg, amelyek arra irányulnak, hogy az EFSA javítson a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmek kezelésén.

A digitális piacokról szóló jogszabály tervezetéről folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való teljes körű, nyilvános hozzáférés biztosításának az Európai Unió Tanácsa általi megtagadására (1499/2021/SF ügy) vonatkozó ajánlás

Hétfő | 28 február 2022

A panaszos, amely több európai ország újságíróinak hálózata, nyilvános hozzáférést kért a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló jogalkotási javaslattal kapcsolatos tagállami észrevételekhez és kérdésekhez. A Tanács megtagadta a megjelölt dokumentumokhoz való teljes körű hozzáférést, azzal érvelve, hogy azok teljes körű hozzáférhetővé tétele veszélyeztetné a folyamatban lévő döntéshozatali folyamatot.

A nyilvánosság tájékoztatása a jogalkotás előrehaladásáról jogszabályi követelmény. Alapvető fontosságú, hogy a polgárok gyakorolhassák az EU demokratikus életében való részvételhez való, szerződésen alapuló jogukat. Míg egyes tagállamok vonakodhatnak felfedni, hogy álláspontjuk egy adott jogalkotási folyamat során megváltozott, az álláspontjuk megváltoztatására és kompromisszum elérésére való hajlandóságuk a demokratikus döntéshozatal központi eleme.

Ebben az esetben az ombudsman vizsgálócsoportja által végzett vizsgálat feltárta, hogy a Tanács a panaszos kérésére válaszul nem hozott nyilvánosságra egyetlen, a jogalkotási javaslattal kapcsolatos tagállami álláspontot sem. Az ombudsman megállapítása szerint a Tanács nem bizonyította, hogy a dokumentumok hozzáférhetővé tétele súlyosan befolyásolná, meghosszabbítaná vagy bonyolultabbá tenné a döntéshozatali eljárás megfelelő lefolytatását.

Az ombudsman ezért úgy véli, hogy a tagállamok álláspontjaihoz való nyilvános hozzáférés Tanács általi megtagadása hivatali visszásságnak minősül. Javasolja, hogy a Tanács biztosítson teljes körű, nyilvános hozzáférést a szóban forgó dokumentumokhoz.