Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 224 találatból

Határozat arról, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) hogyan kezelt egy, a lőszerekben található ólom korlátozására irányuló javaslattal kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmet (2124/2021/MIG ügy)

Hétfő | 14 november 2022

Az ügy tárgyát az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) birtokában lévő, a lőszerekben található ólomra vonatkozó dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem képezte. Az EFSA-nak több mint hét hónapig tartott, hogy a kérelmet kezelje, és a határidőt több alkalommal meghosszabbította, ami megakadályozta, hogy a panaszos felhasználja a dokumentumokat egy másik uniós ügynökség által szervezett nyilvános konzultációhoz való hozzájárulás elkészítéséhez.

Az ombudsman vizsgálatot indított, és megállapította, hogy a panaszos hozzáférés iránti kérelmének EFSA általi kezelése hivatali visszásságnak minősül, különös tekintettel arra, hogy nem tartotta be a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló uniós jogszabályokban meghatározott határidőket. Azt javasolta, hogy az EFSA hagyjon fel azzal a gyakorlattal, hogy az előírt határidőt 30 munkanapon túlra hosszabbítja meg, amikor „méltányos megoldást” javasol. Azt is javasolta, hogy az EFSA már korai szakaszban adjon át a kérelmezőknek egy listát azokról a dokumentumokról, amelyeket azonosít, ha a hozzáférési kérelmet tág értelemben fogalmazzák meg.

Az EFSA pozitívan válaszolt az ombudsman ajánlásaira, és kötelezettséget vállalt arra, hogy megváltoztatja szabályait és gyakorlatát annak biztosítása érdekében, hogy a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmeket gyorsan elbírálják. Az ombudsman lezárta a vizsgálatot, üdvözölve az EFSA pozitív válaszát, valamint az ajánlásainak végrehajtása érdekében általa már megtett és megtenni kívánt lépéseket.

 

Határozat a digitális piacokról szóló jogszabály tervezetéről folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való teljes körű, nyilvános hozzáférés biztosításának az Európai Unió Tanácsa általi megtagadásáról (1499/2021/SF ügy)

Hétfő | 27 június 2022

A panaszos, számos európai ország újságíróinak hálózata, nyilvános hozzáférést kért a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló jogalkotási javaslattal kapcsolatos előzetes tagállami észrevételekhez és kérdésekhez. A Tanács megtagadta a megjelölt dokumentumokhoz való teljes körű, nyilvános hozzáférés biztosítását, azzal érvelve, hogy azok teljes körű nyilvánosságra hozatala aláásná a folyamatban lévő döntéshozatali folyamatot.

Az ombudsman megjegyezte, hogy a nyilvánosság tájékoztatása a jogalkotási eljárások előrehaladásáról jogszabályi követelmény. A jogalkotási dokumentumokhoz való időben történő hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy a polgárok gyakorolhassák az EU demokratikus életében való részvételük, szerződésen alapuló jogát.

Ebben az ügyben az ombudsman azt állapította meg, hogy a Tanács nem bizonyította kellőképpen, hogy a kért dokumentumok nyilvánosságra hozatala súlyosan befolyásolná, meghosszabbítaná vagy bonyolultabbá tenné a döntéshozatali folyamatot. Az ombudsman ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Tanács a nyilvános hozzáférés megtagadásával hivatali visszásságot követett el. Javasolja, hogy a Tanács biztosítson teljes körű, nyilvános hozzáférést a kért jogalkotási dokumentumokhoz.

Válaszában a Tanács teljes körű, nyilvános hozzáférést biztosított a kért dokumentumokhoz. Az ombudsman üdvözli a Tanács ajánlására adott pozitív válaszát. Sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy túl sok idő telt el addig, amíg a Tanács a nyilvános hozzáférést biztosította. Megjegyzi, hogy mivel a kérelem benyújtása óta több mint egy év telt el, a nyilvánosságra hozott dokumentumok már nem használhatók fel a panaszos által elérni kívánt célra, azaz arra, hogy tájékoztassa a polgárokat egy folyamatban lévő jogalkotási folyamatról. Így az ombudsman megismételte a hivatali visszásság fennállásának tényét.

Az ombudsman felkéri a Tanácsot, hogy olyan időtartamon belül tegyen elérhetővé jogalkotási dokumentumokat, amely lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy részt vegyen a vitában.