• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Stratégia

Stratégia a mandátumra

Az Európai Ombudsman stratégiája - „2019 irányában”

Az ombudsmani intézmény a demokrácia és a jogállamiság jelképe világszerte. Az intézmény egyrészről a kormányzati hatalom és a közigazgatás független ellenőrzésére szolgál, másrészt olyan eszközt ad a polgárok kezébe, amelynek segítségével a panaszaik meghallgatást nyernek, és a hagyományos bírósági rendszeren kívül, egy független, hozzáférhető, pártatlan hivatalon keresztül szerezhetnek érvényt a jogaiknak.

Az 1992. évi Maastrichti Szerződést követően azért alakult meg az ombudsmani hivatal az Európai Unióban, hogy elmélyítse az uniós intézmények demokratikus törvényességét. Ezzel egyszersmind azt is elismerték, hogy az említett intézmények egyre nagyobb befolyással vannak a tagállamok polgárainak mindennapi életére, és ebből következően felmerült az igény az iránt, hogy az intézményi hatalmat garantáltan ne lehessen tisztességtelenül, igazságtalanul vagy önkényesen használni.

Az Európai Ombudsman hivatala fennállásának harmadik évtizedébe lép hamarosan. Jacob Söderman és Nikiforos Diamandouros professzor után tavaly engem ért a megtiszteltetés, hogy az Európai Parlament ombudsmanná választott.

Elődeim sokat tettek azért, hogy az uniós igazgatás szemléletmódjába szervesen beépüljön az új intézmény tudata. Szakértelmüknek, befolyásuknak és hozzáértő, elkötelezett munkatársaik támogatásának köszönhetően sikerült jelentősen javítaniuk a közigazgatás hatékonyságán, átláthatóságán és feddhetetlenségén. Egyúttal jogorvoslatot szereztek több ezer olyan magánszemélynek, civil társadalmi szervezetnek és vállalkozásnak, akiket az uniós intézmények nem megfelelően szolgáltak ki.

Az én szerepem és törekvésem most az, hogy az Európai Ombudsman befolyását, relevanciáját és hatékonyságát a következő szintre emeljem. Ezt a célt szolgálja a következő oldalakon felvázolt, a 2019-ig tartó időszakra vonatkozó stratégia. A stratégia a munkatársaimmal és rajtuk kívül a civil társadalom és a vállalkozások képviselőivel, az uniós intézmények vezetőivel és az Európai Parlamenttel folytatott, több hónapos párbeszéd eredményeképpen született meg. Célja, hogy a forrásaink felhasználása stratégiai átgondoltsággal, az uniós közigazgatás azon területeinek megkeresésével történjen, ahol a legeredményesebben léphetünk fel.

Emily O'Reilly

2014. november

Bővebben...