• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Közbeszerzés

Pályázati felhívások

Az európai ombudsman az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendeletnek megfelelően köteles nyilvános közbeszerzési pályázatot kiírni az áruk és szolgáltatások beszerzésére.

Ezen az oldalon az európai ombudsman által kiírt közbeszerzési pályázatokkal, a kis értékű szerződések tervezésével, a szerződések éves listáival és a kis értékű szerződésekre alkalmazandó általános feltételekkel kapcsolatos információk találhatók.

A 15 000 eurónál nagyobb és 60 000 eurónál kisebb értékű közbeszerzési szerződések

A 15 000 eurónál nagyobb és 60 000 eurónál kisebb értékű közbeszerzési szerződéseket a költségvetési rendelet kis értékű szerződésekként határozza meg. E szerződésekre az ombudsman hivatala meghívásos eljárás keretében intézhet ajánlattételi felhívást ajánlattevők egy szűkebb köréhez, akik a hivatal megkeresését követően kinyilvánították részvételi szándékukat. Az ombudsman hivatala más, alkalmasnak ítélt beszállítóktól is kérhet ajánlatot, akik kifejezték a pályázatban való részvételi szándékukat. Annak érdekében, hogy ezen egyéb beszállítóknak is lehetőségük nyíljon kinyilvánítani a pályázati részvételi szándékukat, a kis értékű közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos információkat rendszeresen és kellő időben közzé teszik az ombudsman honlapján.

Az alábbi táblázatban foglalt információk a költségvetési rendelet (966/2012/EU rendelet) alkalmazási szabályzata 124. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az európai ombudsman által közzé tett kis értékű közbeszerzési szerződésekre vonatkoznak.

Szerződések éves listája

Ebben a részben találja a 15 000 eurónál nagyobb és 60 000 eurónál kisebb értékű közbeszerzési szerződések nyerteseinek listáját, éves bontásban. A lista tartalmazza az odaítélt szerződések tárgyát és értékét. Ezen információk az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet alkalmazási szabályzata 124. cikkének (4) bekezdése értelmében kerülnek közzétételre.

A kis értékű szerződésekre alkalmazandó általános feltételek

Az európai ombudsman által kötött kis értékű közbeszerzési szerződésekre a következő általános feltételek alkalmazandók: