• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

A helyes hivatali magatartás európai kódexe

2001. szeptember 6-án az Európai Parlament elfogadott egy határozatot a Helyes hivatali magatartási szabályzat jóváhagyásáról, amelyet az Európai Unió intézményeinek és szerveinek, apparátusának, illetve hivatalnokainak tiszteletben kell tartaniuk az állampolgárokkal szemben.

A Szabályzat figyelembe veszi a bírósági esetjogban megtalálható európai közigazgatási jogi elveket, és a nemzeti jogból is merít inspirációt.

Nyilatkozat

A 2007. október 14-16 között, Strasbourgban tartott, az EU-tagállamok és tagjelölt országok nemzeti ombudsmanjainak hatodik szemináriumán elfogadott nyilatkozat

Az Ombudsmanok Európai Hálózata azért készítette el ezt a nyilatkozatot, hogy ismertebbé tegye az ombudsmanok munkájának európai uniós dimenzióját, és bemutassa azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ombudsmanok nyújtanak az uniós jog körébe tartozó ügyekkel kapcsolatos panaszok orvoslása során.

A nemzeti és regionális ombudsmanok lényegesen hozzájárulnak annak biztosításához, hogy az uniós polgárok és az Unió területén tartózkodó személyek tisztában legyenek és rendelkezhessenek az őket megillető jogokkal. Az Európai Ombudsmannal együtt ők alkotják az Ombudsmanok Európai Hálózatát.

Az Ombudsmanok Európai Hálózata önkéntes alapon fogja össze a nemzeti és regionális ombudsmanokat, valamint az Európai Unió tagállamainak hasonló szervezeteit, a tagjelölt országok, Izland és Norvégia nemzeti ombudsmanjait, valamint az Európai Ombudsmant és az Európai Parlament Petíciós Bizottságát. Németországban a nemzeti és regionális szintű petíciós bizottságok az ombudsmanhoz hasonló szerepet töltenek be. Ők részei a hálózatnak.