Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az európai ombudsman szerepe

Az európai ombudsman egy független és pártatlan szerv, amely az uniós intézmények és ügynökségek felelősségre vonásáért felel, valamint előmozdítja a gondos ügyintézést. Az ombudsman segítséget nyújt a problémákkal küzdő embereknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek az uniós ügyintézés során azáltal, hogy kivizsgálja az uniós intézmények és szervek hivatali visszásságaival kapcsolatban benyújtott panaszokat, illetve proaktív módon tanulmányozza a szélesebb körű rendszerszintű problémákat.

Stratégiánk

Emily O’Reilly európai ombudsman a hivatali idejére szóló, 2019-ig tartó stratégiát fogadott el, amely az intézmény befolyásának, fontosságának és láthatóságának növelését tűzte ki célul. A stratégia célja, hogy az ombudsman forrásainak felhasználása stratégiai átgondoltsággal, az uniós közigazgatás azon területeinek azonosításával történjen, ahol a legeredményesebben léphetünk fel. Évente nyomon követjük a hivatal által a stratégia végrehajtása érdekében végzett munkát.

A stratégiánkról bővebben