Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) organisation och genomförande av mötet för ad hoc-expertgruppen den 16 februari 2022, som hölls i samband med omprövningsförfarandet för läkemedlet IPIQUE