Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) har inte besvarat frågor om giltigheten och erkännandet av flygcertifikat som utfärdats av Förenade kungariket efter brexit