Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Hur Europeiska kommissionen hanterade ett klagomål om att en vinnare av EIC:s horisontpris för blockkedjor för samhällets bästa inte ägde de immateriella rättigheterna till det vinnande bidraget