Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov, povezanih s spisi iz natečajev za obdobje med letoma 1985 in 1986