Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kako je Evropska komisija obravnavala pritožbo, da dobitnik nagrade Obzorje Evropskega sveta za inovacije za blokovne verige za družbeno dobro ni bil lastnik pravic intelektualne lastnine za nagrajeni prispevek