Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Obravnava pritožbe o državni pomoči v zvezi s stavbo „Elbtower“ v Hamburgu s strani Komisije

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.