Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kako Evropska komisija zagotavlja ocenjevanje trajnostnega in podnebnega učinka predlaganih energetskih „projektov skupnega interesa“

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo o tem, kako Evropska komisija zagotavlja, da se trajnostni in podnebni vpliv projektov energetske infrastrukture oceni, preden se ti vključijo na seznam projektov skupnega interesa*. Preiskava temelji na pritožbi, da naj projekti na področju plina pred vključitvijo na seznam ne bi bili ustrezno ocenjeni.

Varuhinja človekovih pravic je pisno pozvala Komisijo, naj predloži podrobnejše informacije o tem, kako je izvedla ocenjevanje projektov na področju plina in nafte, ki so bili določeni kot projekti skupnega interesa.

* Projekti skupnega interesa so ključni čezmejni infrastrukturni projekti, ki povezujejo energetske sisteme držav EU. Njihova prednost je hitrejše načrtovanje in izdajanje dovoljenj ter možnost pridobitve financiranja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).