Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Organizovanie a vedenie zasadnutia odbornej skupiny ad hoc Európskou agentúrou pre lieky, ktoré sa uskutočnilo 16. februára 2022 v súvislosti s postupom opätovného preskúmania lieku IPIQUE