Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Neprijatie konečného rozhodnutia Európskou komisiou v súvislosti so žiadosťou o prístup verejnosti k tzv. plánu spravodlivej transformácie územia