Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Odmietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti k textovým správam medzi predsedom Komisie a výkonným riaditeľom farmaceutickej spoločnosti o nákupe očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19