Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Neodpovedanie Európskej komisie na žiadosť o spätnú väzbu v nadväznosti na zamietnutie návrhu psychologickej podpory obetiam obchodovania s ľuďmi