Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Riešenie sťažnosti na štátnu pomoc týkajúcu sa budovy Elbtower v Hamburgu zo strany Komisie

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.