Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene la o cerere de acces public la corespondența pe care aceasta a purtat-o cu un cetățean referitor la un dosar privind ajutorul de stat