Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Modul în care Comisia Europeană asigură evaluarea impactului pe care „proiectele de interes comun” propuse în domeniul energiei îl au asupra sustenabilității și a climei

Ombudsmanul European a deschis o anchetă privind modul în care Comisia Europeană asigură evaluarea impactului proiectelor de infrastructură din domeniul energiei asupra sustenabilității și a climei, înainte ca acestea să fie incluse pe lista „proiectelor de interes comun” (PIC) *. Ancheta are la bază o plângere în care se susține că proiectele în domeniul gazelor naturale nu sunt evaluate suficient înainte de a fi incluse pe listă.

Ombudsmanul a scris Comisiei pentru a solicita informații suplimentare despre modul în care a efectuat astfel de evaluări în legătură cu proiectele din domeniul gazelor naturale și al petrolului care au fost desemnate proiecte de interes comun.

* Proiectele de interes comun (PIC) sunt proiecte-cheie de infrastructură transfrontalieră care conectează sistemele energetice ale țărilor UE. Proiectele de interes comun beneficiază de planificare accelerată și de autorizare și pot solicita finanțare din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE).