Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Sposób, w jaki Europejska Agencja Leków (EMA) zorganizowała i przeprowadziła posiedzenie doradczej grupy ekspertów ad hoc (AHEG) w dniu 16 lutego 2022 r., które odbyło się w związku z procedurą ponownego rozpatrzenia produktu IPIQUE