Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską (DG COMP) odpowiedzi na skargę dotyczącą naruszenia reguł konkurencji w Niemczech