Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Postępowanie Komisji w sprawie skargi o pomoc państwa dotyczącej budynku „Elbtower” w Hamburgu

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.