Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Organisatie door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en verloop van de vergadering van de ad-hocgroep van deskundigen (AHEG) van 16 februari 2022, die plaatsvond in het kader van de heronderzoekprocedure voor het geneesmiddel Ipique