Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Verzuim van de Europese Commissie om te reageren op brieven waarin bezorgdheid werd geuit over de sloop van een schoolgebouw in het kader van een door de EU gefinancierd project op Cyprus