Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Verzuim van de Europese Commissie (DG COMP) om te reageren op een klacht betreffende een inbreuk op de mededingingsregels in Duitsland