Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

De behandeling door de Commissie van een klacht over staatssteun met betrekking tot het gebouw de “Elbtoren” in Hamburg

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.