Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Ir-rifjut mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) li jagħti aċċess sħiħ lill-pubbliku għal dokumenti relatati mad-djalogu bejn l-UE u l-Iżrael dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu