Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) organizēja un vadīja ad hoc ekspertu grupas (AHEG) 2022. gada 16. februāra sanāksmi, kas notika saistībā ar IPIQUE produkta pārskatīšanas procedūru