Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz vairākām pārkāpumu sūdzībām pret Vāciju saistībā ar pensijas tiesībām