Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kā Eiropas Centrālā banka (ECB) izskatīja sūdzību par to, ka EIP Apvāršņa balvas kategorijā “Blokķēdes sociālajam labumam” uzvarētājam nepieder intelektuālā īpašuma tiesības uz balvu ieguvušo darbu