Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisijai pateikto skundo dėl valstybės pagalbos, susijusios su pastatu „Elbtower“ Hamburge, nagrinėjimas

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.