Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kaip Europos Komisija užtikrina, kad būtų įvertintas siūlomų bendro intereso energetikos projektų tvarumas ir poveikis klimatui

Europos ombudsmenas pradėjo tyrimą, kaip Europos Komisija užtikrina, kad energetikos infrastruktūros projektų tvarumas ir poveikis klimatui būtų įvertintas prieš juos įtraukiant į bendro intereso projektų (BIP)* sąrašą. Tyrimas grindžiamas skundu, kuriame teigiama, kad dujų projektai nėra pakankamai įvertinami prieš juos įtraukiant į sąrašą.

Ombudsmenas raštu kreipėsi į Komisiją prašydamas papildomos informacijos apie tai, kaip ji atliko vertinimus, susijusius su dujų ir naftos projektais, kurie buvo priskirti prie BIP.

* Bendro intereso projektai (BIP) yra svarbūs tarpvalstybinės infrastruktūros projektai, jungiantys ES šalių energetikos sistemas. Bendro intereso projektams taikoma paspartinta planavimo ir leidimų išdavimo tvarka, be to, jiems galima prašyti finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP).