Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Gestione da parte della Commissione di una denuncia relativa ad aiuti di Stato a favore dell’edificio «Elbtower» ad Amburgo

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.