Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Hogyan kezelt az Európai Bizottság egy, az 1985–1986-os versenyvizsga-dossziékhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmet